+
Untitled UY 12.0
Ustina Yakovleva

2013

H 30 x W 70 cm

ink on canvas