+
Untitled UY 13
Ustina Yakovleva

2022

H 20 x W 30 cm

ink on canvas