+
Untitled UY 14
Ustina Yakovleva

2016

H 60 x W 50 cm

ink on canvas